VPBX


Jeszcze do niedawna nikt nie słyszał o tym, że centrala telefoniczna może być w chmurze. Przecież centrala telefoniczna w naszej firmie to wielki szafa i mnóstwo poplątanych ze sobą kabli.

Ale już nie dziś !

Dziś, wszystkie firmy dążą do bardziej efektywnego wykorzystania zasobów, które posiadają (infrastruktura, dostępy do sieci Internet). Do lepszego i bardziej efektywnego zarządzaniem czasem, pieniędzmi. Do poprawy jakości funkcjonowania swojej organizacji. Aby to zrealizować firmy decyduje się na krok w nowe technologie. W nowy świat, świat telefonii IP. Decydują się na korzystanie z usług wirtualnych central telefonicznych VPBX. VPBX daje szereg zaawansowanych technologicznie możliwości, wyższą funkcjonalność, ograniczenia kosztów, ułatwienia zarządzania. Firmy te, realizują zatem założone koncepcje. Klient posiada u siebie jedynie telefony IP, podłączone do Jego istniejącej infrastruktury LAN. Tym samym efektywniej wykorzystuje swoje zasoby sieciowe, nie ponosząc dodatkowych kosztów utrzymania sieci telefonicznej, utrzymania dodatkowego serwisu telefonicznego.

Rozwiązania

Dzięki zastosowanej technologii Klient Biznesowy może dostosować przepustowość do swoich wymagań. ITEL SOLUTIONS w ramach rozwiązań transmisji danych zapewnia stabilny i najwyższej jakości dostęp do sieci publicznej i sieci prywatnej. Możemy zaprojektować i dostarczyć dla Państwa łącza o dowolnej przepływności i konfiguracji.

• Internet
• Ethernet i VPN IP
• urządzenia sieciowe
• technologie bezprzewodowych sieci LAN


VPBX Jest to CENTRALA TELEFONICZNA w której NIE MA:

• kosztów zakupu sprzętu
• kosztów eksploatacji
• kosztów konfiguracji
• kosztów serwisów zewnętrznych
• kosztów utylizacji
  …A w której JEST:
• nadawanie spersonalizowanych uprawnień użytkownikom
• podłączenie linii telefonicznej każdej technologii
• dostęp do centrali 24 h z każdego miejsca na świecie
• dostęp do panelu klienckiego
• ochrona środowiska i oszczędność energii
• nowoczesne rozwiązania telekomunikacyjne
• nowe funkcjonalności

WIRTUALNA CENTRALA daje Klientowi jeszcze więcej:

• Integracja usług i systemu telekomunikacyjnego
• elastyczność rozwiązania
• lepsza skalowalność
• eliminacja „pudełkowego” rozwiązania centralki telefonicznej
• prosty i intuicyjny panel do zarządzania
• szybkie uruchamianie nowych funkcjonalności
• niekończące się aktualizacje
• zamiana numerów na nazwy użytkowników Online
• współpracuje z szeroką gamą aparatów IP
• redukcja kosztów – Jeden abonament / Niższe koszty połączeń
• Łatwe łączenie wielu lokalizacji biurowych
• Połączenia do zdalnych lokalizacji – darmowe
• Połączenia do innych oddziałów po numerach skróconych (wewnętrznych)
• Bogactwo funkcji w niezrównanej cenie
• funkcjonalność Call Center
• dedykowany support techniczny

Najważniejsze funkcje VPBX:

• IVR (Interactive Voice Response)  
• Przekierowanie połączeń  
• Hunting Grup i Pickup
• Call Center 
• Wirtualny FAX
• Fax2Mail 
• Mapa Centrali
• Nagrywanie połączeń
• Music on Hold/Granie na czekanie
• DISA
• CFU - natychmiastowe przeniesienie wywołania
• CFB – przeniesienie wywołania w przypadku zajętości
• CFNR – przeniesienie wywołania przy braku odpowiedzi
• CT – przeniesienie wywołania na inny numer wewnętrzny/zewnętrzny
• CW - połączenie oczekujące
• CH – zawieszenie połączenia
• DnD – usługa nie przeszkadzać
• CLIP
• Dedykowany serwis techniczny